Cuina sense pares


Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Persones. Servei de Salut Pública.Av¡s legal

Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - Recinte Mundet - Edifici Serradell Telèfon 934 022 465 s.salutp@diba.cat